فروم اقتصاد ديجيتال؛ روند های توسعه فینتک و سناریو های پیش روی

شما اینجا هستید

تحولات فناورانه سنگ بنای ساخت مسیری است که برای دانش بنیان شدن اقتصاد و توسعه فناوری محور باید طی شود. این تحولات در سطح جهان و در کشورها، با سرعت های مختلف در حال وقوع هستند. عدم همگامی حساب شده با فرایند تبدیل هر روزه دانش به نوآوری های فناورانه ای که اقتصادها را متحول می سازند، کشور را از حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار باز خواهد داشت.

در این میان، یکی از مهمترین بخش هایی که به واسطه ظهور نوآوری های تحول آفرین به شدت دستخوش تغییر و تحول شده است، بخش خدمات مالی است. در چند سال اخیر، صنایع مالی کشور، به پیروی از این تحولات، در بخش های مختلف، شاهد آغاز فرآیند گذار از خدمات مالی سنتی به صنعت نوین فین تک بوده است. با توسعه کاربرد و اثرگذاری کلان این فناوری های نوین مالی که نوآوری های دیجیتال و نوآوری های فناوری بنیان در مدل های کسب و کار در بخش مالی را شامل می شوند، لزوم آینده پژوهی و تدوین سناریو های مواجهه با این تحولات بیش از پیش آشکار می گردد.

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰