نشست علمی نقش فناوری های نوظهور در عرصه چهارم فضا

شما اینجا هستید

عرصه چهارم فضا با تحول در بخش فضایی، مکمل انقلاب صنعتی چهارم است که با پیشرانی فن آوری های دیجیتال هوش مصنوعی، شبیه سازی، ابری، اینترنت اشیا، تحلیل کلان داده و واقعیت مجازی، قسمت جدایی ناپذیر عرصه چهارم فضا هستند. در این دوره، یکپارچه سازی ظرفیت ها و داده های ماهواره ای و منابع اطلاعاتی ناشی از دیجیتالی سازی با ارتقا نوآوری، مدل های جدید کسب وکار و کاهش هزینه ارائه خدمات موجب توانمندسازی و رشد بازارهای عمودی می شود. در همین مسیر شکل‌گیری اکوسیستمی از بازیگران تجاری متعدد در زنجیره ارزش صنعت فضایی مبتنی بر روند دیجیتالی سازی پایا و سیستم‌های جدید فضایی با نام اقتصادفضا به‌عنوان پیشگام توسعه اقتصادی در آینده موردتوجه قراردارد.

بنابراین ایجاد یک بخش پایدارفضایی برای مدیریت جریان فزاینده داده تولیدی سیستم های فضایی و سنسورهای زمینی و نیز جذب بخش خصوصی و توسعه مدل های جدید کسب و کار نیازمند تعامل و مشارکت بازیگران در بخش های مختلف است تاضمن زمینه سازی برخورداری حداکثری از پتانسیل های تحول در عرصه جدید، آمادگی مواجهه مطلوب با چالش های آن نیز در بخش های مختلف فراهم گردد.

برهیمن اساس در نشستی با عنوان «نقش فناوری های نوظهور در عرصه چهارم فضا - افق های جدید در تحول دیجیتالی بخش فضایی» که با هدف نگاشت انقلاب صنعتی چهارم در عرصه فضا برگزار می شود، نقش فناوری های تحول آفرین و محوری انقلاب صنعتی چهارم در شکل گیری تحول فضایی و ابعاد و پیامدهای آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. نتایج این گردهم آیی که با حضور بازیگران صنعت فضایی کشور برگزار می شود می تواند در جهت برنامه ریزی های آتی تحولات بخش فضایی مورد استفاده قرارگیرد.

 

محورهای نشست و سخنرانان:

مولفه کلیدی «نوآوری» در تحولات عرصه چهارم فضا؛ مهندس حامد حامدیان
نقش توانمندساز «داده باز» در توسعه نسل چهارم فضا؛ دکتر رسول سرائیان
ظرفیت ها و کاربرد «اینترنت اشیا» در حوزه فضا؛ دکتر مهدی روحانی نژاد
توسعه «کلان داده» در نسل چهارم فضا؛ دکتر نصیر عادلی
«هوش مصنوعی» در ارتقا زنجیره ارزش نسل چهارم فضا؛ دکتر روح الله رحمانی
معرفی پروژه راهبرددی کوپرنیک در اروپا : دکتر علیرضا یاری

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰