جلسه اول فروم اشتراك گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

شما اینجا هستید

موضوع:مفاهيم اشتراك اطلاعات تهديد و مدل كسب و كار و نيازمندي هاي اشتراك اطلاعات تهديد جهت مديريت بحران سايبري

تشريح مفهوم و اكوسيستم اشتراك اطلاعات
بررسي وضعيت اشتراك اطلاعات در ايران و كشورهاي توسعه يافته
ارايه مدل كسب و كار ساتا
نيازمنديهاي اشتراك اطلاعات تهديد

با توجه به گسترش روزافزون تهديدات و مخابرات فضاي سايبري لزوم يكپارچه سازي سامانه هايي جهت هماهنگي مواجهه با اين حملات و تهديدات بيش از پيش حس مي شود. لذا سازوكارهاي ايجاد سامانه‌هايي كه بتوانند در زمان بحران؛ از منابع و سرمايه هاي سايبري در مقابل مخاطرات و تهديدات محافظت كند،‌ در اولويت راهبردهاي امنيت سايبري قرار دارد. در اين راستا مركز اشتراك‌گذاري و تحليل اطلاعات سايبري حوزه فاوا (ساتا)، با هدف کاهش خسارت تهديد و زمان مقابله؛ ارتقا تاب آوری قلمرو از طريق رسیدن به آگاهی وضعیتي سايبري تلاش ميكند تا در مديريت تهديدات در اين حوزه نقش كليدي ايفا نمايد.

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰