جلسه هشتم فروم اقتصاد ديجيتال

شما اینجا هستید

تبيين اجمالي مدل تحول ديجيتال ۲۰۲۰
تحلیل‌های كليدي از ارزيابي بلوغ ديجيتال سازمان‌های ايراني
اهميت نگاه چابك در تحول ديجيتال
لزوم رويكرد تجربه گري در تحول ديجيتال
نقش متدولوژي در موفقيت تحول ديجيتال
اهميت ارتقاء تجربه كاركنان در ديجيتالي شدن
رهبري ديجيتال: شرط لازم و نه كافي براي موفقيت
فرهنگ ديجيتال: كاري شبيه كاشت بامبو!
اشتباهات رايج در حكمراني ديجيتال
لزوم سرمایه‌گذاری ديجيتال هوشمند
وضعيت زیرخط فقر مهارت و استعداد ديجيتال در سازمان‌های ايراني

نوع: 
دوره تخصصی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰