جلسه دوم آشنایی با مفاهیم رایانش کوانتومی

شما اینجا هستید

مفاهیم رایانش کوانتومی
بررسی شرکت‏ها و دانشگاه‏ها
علم‏سنجی در حوزه رایانش کوانتومی
کاربردهای رایانش کوانتومی
بررسی روش‏های اصلی ساخت رایانه کوانتومی

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲۰ اسفند, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰