توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوکی در بستر اتریوم

شما اینجا هستید

در نشست نخست معماری زنجیره بلوکی اتریوم به عنوان بستر زنجیره بلوکی قابل توسعه معرفی و بررسی می گردد. سپس روش توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده و قرار دادهای هوشمند با استفاده از زبان Solidity آموزش داده می شود. در نهایت، نشست سوم این کارگاه به آموزش عملی و گام به گام استقرار یک زنجیره بلوکی خصوصی، توسعه یک قرارداد هوشمند نمونه و یک برنامه کاربردی توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوکی اختصاص می یابد.

براساس برنامه گروه ارتباطات ثابت پژوهشگاه، این کارگاه اولین کارگاه از سری کارگاه­های آموزشی است که این گروه در نظر دارد برای پژوهشگران پژوهشگاه، کارشناسان سازمانهای تابعه وزارت، دانشگاهها و سازمان­های متقاضی دیگر برگزار نماید.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰