فروم فناوری‌‌های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

شما اینجا هستید

در سال‌‌های اخیر علم سنجی شاخه‌‌های مختلف علم و فناوری به شدت مورد توجه قرار گرفته است. علم‌سنجی عبارت است از تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تا حد امکان کیفی از فرایند تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌نگری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین‌المللی. در این فروم پس از معرفی کلی علم سنجی به بررسی نتایج علم سنجی در حوزه ارتباطات کوانتومی پرداخته می شود و موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند و به نقد گذاشته می شوند:
• روند رشد مدارک و اسناد در حوزه ارتباطات کوانتومی
• معرفی زیرشاخه‌‌های اصلی حوزه ارتباطات کوانتومی
• معرفی کشور‌های پیشرو در حوزه ارتباطات کوانتومی
• معرفی افراد شاخص و موسسات برتر در حوزه ارتباطات کوانتومی
• نتایج تحلیل پنت‌ها در حوزه ارتباطات کوانتومی

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۵ دى, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰