بررسی وضعیت موجود کسب و کار‌های کلان داده‌ها در کشور

شما اینجا هستید

شعار اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۱۷ با عنوان «داده‌‌های بزرگ برای تأثیر بزرگ»، بهترین تعبیر برای نمایش قدرت کلان‌داده‌ها جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ذینفعان از جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در همین راستا، توسعه فناوری"کلان‌داده‌ها"، با تأثیرگذاری بر شئون مختلف اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند بستری جهت ارتقای نوآوری و موتور محرك اشتغال‌زایی و حرکت کشور در مسیر پیشرفت و توسعه باشد. بنابراین شناسایی وضعیت موجود ارائه‌دهندگان خدمات كلان داده‌ها و چالش‌‌های توسعه آن‌ها امری حیاتی به منظور سیاست‌گذاری و رگولاتوری اكوسیستم كلان‌داده‌ها در راستای توسعه سرویس‌‌های این حوزه در كشور می‌باشد. به این منظور در نمایشگاه الکامپ ۹۶ و ۹۷ و نمایشگاه تلکام ۹۶ و همچنین به صورت برخط در سایت «طرح کلان‌داده‌ها»، یک پیمایش میدانی از سوی پروژه «رگولاتوری کلان‌داده‌ها» با عنوان «پیمایش کلان‌داده‌ها در ایران ویژه فراهم‌کنندگان خدمات کلان‌داده‌‌ها (پردازشگران)» در کشور صورت پذیرفت که از مهم ترین دستاورد‌های آن می‌توان به شناسایی بازیگران فعال و بالقوه در زیست‌بوم کلان‌داده‌‌های کشور (حاضر در نمایشگاه‌‌های الکامپ و تلکام) اشاره کرد. مهم‌ترین مشخصه‌‌های فعالان کلان¬داده¬ها که در پیمایش‌‌های مذكور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند، عبارت‌اند از: مشخصات عمومی، جایگاه و نقش در زیست‌بوم کلان‌داده‌ها، ورتیکال‌ها و حوزه‌‌های کاربردی سرویس‌دهی، حجم و نوع داده‌‌های مورد پردازش، وضعیت نیروی انسانی، موضوعات فنی مرتبط با کلان‌داده‌ها، مقررات و استاندارد‌های مرتبط با کلان‌داده‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و موانع توسعه جهت فعالیت در حوزه كلان داده‌ها. با توجه به مشخصات جمع‌آوری‌شده در پیمایش‌‌های مذکور، نتایج بررسی وضعیت موجود کسب‌وکار‌های کلان‌داده‌ها در کشور در جلسۀ هفتم جامعۀ آزاد کلان‌داده‌ها ارائه خواهد گردید.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰