نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی‌‌های ناشی از آن

شما اینجا هستید

مصرف انرژی عامل ادامه حیات هر موجود زنده ای بوده و  گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل مهم در زندگی بشر بوده است. انسان‌ها بر خلاف سایر موجودات زنده فقط به اندازه نیازشان انرژی مصرف نمی کنند. آن‌ها با تولید و مصرف بی رویه انرژی، محیط زیست را در معرض خطر قرار داده اند. به طوری که مسائلی مانند بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، انقراض جانوران و فجایع طبیعی در هم تنیده اند. انسان به دنبال آن است که علاوه بر جایگزینی انرژی‌‌های پاک با سوخت‌‌های فسیلی به کمک علوم و فناوری بر بحران انرژی و آلودگی‌‌های ناشی از مصرف آن چیره شود. در ابتدای این ارائه وضعیت اقلیمی و مشکلات زیست محیطی تولید انرژی و سوخت‌های فسیلی توسط خانم دکتر همتیان پژوهشگر محیط زیست مطرح میشود. در ادامه در مورد کاربرد اینترنت اشیا برای مقابله با مشکلات انرژی میپردازیم.
اینترنت اشیا نقش گسترده ای در آینده صنایع تولیدی، بهداشت، ساختمان‌های هوشمند و صنعت برق هوشمند دارد. از اهداف بکارگیری این فن¬آوری میتوان بهینه سازی فعالیتها و کاهش هزینه در بخش‌های مختلف را عنوان کرد. یکی از ویژگی‌‌های این فن آوری نقش اساسی آن در مصرف انرژی بخصوص در زمینه برق هوشمند، ساختمان‌های هوشمند و صنایع تولیدی میباشد که در نهایت به جلوگیری از آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی برای تولید آن میگردد. در این ارائه نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان و برق و صنعت توسط دکتر سیدمحمدرضا میرصراف پژوهشگر ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰