جلسه پنجم فروم اقتصاد دیجیتال (اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال)

شما اینجا هستید

این سمینار قصد دارد از دریچه تحول دیجیتال به اقتصاد دیجیتال بنگرد و با تمركز بر "همگرایی صنایع"  بالاخص همگرایی صنعت بانكی و صنعت تلكام به تبیین مصادیق و پیامد‌های اقتصاد دیجیتال بپردازد. سپس با تشریح چهار سناریوی محتمل در این خصوص، ویژگی‌ها و پیامد‌های اقتصاد دیجیتال را از منظر دیتایسم بررسی نماید.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: