خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطیسی بر سلامت افراد

شما اینجا هستید

با توسعه استفاده از امواج الکترومغناطیسی در زندگی و فعالیت‌‌های روزانه افراد، بحث اثرات زیان بار این امواج بر سلامت انسان‌ها به یکی از موضوعات چالشی تبدیل شده است. نگرانی از ارتباط بین قرارگیری افراد در معرض تشعشعات الکترومغناطیسی و بیماری‌هایی مانند انواع سرطان، اختلالات ژنتیکی، ناباروری و اختلالات عصبی از جمله مواردی است که به عنوان موضوعات مهم حوزه سلامت انسان‌ها مطرح شده و توجه دولت‌‌های کشور‌های مختلف را به سوی خود جلب نموده است. در این میان، توجه خاصی به عوارض این تشعشعات بر روی افراد آسیب پذیرتر جامعه (مانند زنان باردار و کودکان) شده است.
در این سمینار، ابتدا انواع میدان‌های الکترومغناطیسی و منابع این میدان‌ها معرفی خواهند شد. سپس ضمن اشاره به مکانیزم‌‌های بیوفیزیکی ناشی از اثر میدان‌‌های الکترومغناطیسی بر بافت‌های زنده؛ اثرات بیولوژیکی، اختلالات و بیماری‌‌های ناشی از مواجهه با میدان‌‌های الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از آن، دوزیمتری الکترومغناطیسی شامل اندازه گیری کمیت‌‌های فیزیکی وابسته به توزیع و مشخصه‌‌های میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده در داخل بافت‌‌های بدن معرفی خواهد شد. در ادامه، اثرات میدان الکترومغناطیسی بر زنان باردار و کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها، با معرفی برخی از قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با تشعشات الکترومغناطیسی و سازمان‌‌‌های مرتبط با این موضوع در داخل کشور و اشاره به فعالیت‌‌های انجام شده توسط این سازمان‌ها، جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادها صورت خواهد گرفت.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
شنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: