فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمانها ,شرکتها و دستگاه‌‌های اجرایی

شما اینجا هستید

به منظور بهبود فرآیند‌های کسب و کار، ابتدا بایستی وضعیت موجود آن‌ها به طور دقیق شناسایی شود. یکی از روش‌‌های شناسایی، ارتباط با ذی نفعان، انجام مصاحبه و بررسی اسناد به صورت دستی می‌باشد که عملیاتی طولانی و حوصله بر می‌باشد. این روش که بر اساس نظریات ذی نفعان و فرضیات آن‌ها از فرایند‌های کسب و کاری طراحی می شود، نمی تواند نمایانگر دقیق وضعیت موجود باشد، چون معمولا فرآیند‌های کسب و کاری به اندازه کافی پیچیده هستند که ذی نفعان دید دقیقی از آن‌ها نداشته باشند و فرایند‌های مفروض آن‌ها با واقعیت‌‌های موجود تفاوت نسبتا زیادی داشته باشند. خوشبختانه امروزه، سازمان‌ها از سیستم‌‌های اطلاعاتی همچون برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) و یا سایر سیستم‌‌های فناوری اطلاعات برای پشتیبانی و اجرای فرایند‌های کسب و کاری خود استفاده می کنند. این امر نه تنها به افزایش کارایی و بهره وری کمک می کند، بلکه به دلیل ثبت حجم زیادی از اطلاعات مرتبط با این فرآیندها، امکان استخراج مدل‌‌های فرایندی به صورت خودکار و تحلیل آن‌ها توسط فرایندکاوی را برای ما ممکن می سازد.

عملیات فرایندکاوی حوزه نسبتاً جدیدی بین یادگیری ماشین و داده کاوی از یک سو و مدل سازی فرآیندی و تحلیل آن از سوی دیگر می‌باشد، که سعی در کشف، نظارت، ارزیابی و بهبود مستمر فرآیندها بر اساس داده‌‌های ثبت شده در سیستم‌‌های فناوری اطلاعات دارد. این عملیات بر اسا نظر ذی نفعان و تصورات آن‌ها از فرآیند نبوده و اطلاعات ذخیره شده مرتبط با فرآیندها در سیستم‌‌های اطلاعاتی مبنای اصلی عملیات قرار می گیرند. در این سخنرانی این حوزه معرفی و مباحث فنی آن مورد بحث قرار می گیرد، همچنین نرم افزار‌های حرفه ای موجود مرتبط مانند Prom و Celonis به همراه مثال‌‌های واقعی کاربردی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰
ارائه دهنده: