سومین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال سنجش اقتصاد دیجیتال

شما اینجا هستید

اقتصاد دیجیتال، كه بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف می شود، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی جوامع مختلف به شمار میآید." درک بهتر از این تحولات اساسی به ما كمک میكند تا تصمیم‌های هوشمندانه تری اتخاذ كنیم" چه ما در پی سرمایه گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه به دنبال تطبیق دادن قوانین و سیاستهایمان با واقعیات عصر جدید باشیم.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۵ مرداد, ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰