شناسایی روند و چارچوب آزادرسانی محصولات دانشی- نمونه موردی طرح جویشگر بومی (پارسیگان)

شما اینجا هستید

هدف از انجام این ماموریت مطالعاتی، آزادرسانی خروجی‌‌های طرح جویشگر شامل مستندات، دادگان، كد‌های منبع و سرویس‌‌های مدیریت خدمات (مانند API) می‌باشد و ابعاد گوناگون آزادرسانی مانند ملاحظات قانونی، مجوز‌‌های انتشار، ساختار انتشار اطلاعات و همچنین دسترسی‌ها و شیوه ارائه مجوز‌های بهره‌برداری مدنظر قرار گرفته است. ابزار طراحی شده برای این منظور، سامانه پارسیگان است. این سامانه امكان ارایه انواع خروجی‌‌های قابل آزادرسانی طرح را به تفكیك و با رعایت  چارچوب‌‌های قانونی فراهم كرده است.

در این سمینار پس از بیان تعاریف و مقدمات، مجوز‌های آزادرسانی مورد بحث قرار می­گیرد و در ادامه به فرایند‌ها و روال‌‌های آزادرسانی، پرداخته می شود. سپس ویژگی‌ها و نحوه توسعه بستر آزادرسانی پارسیگان ارایه شده و در پایان چالش­ها، مشكلات و راهكارها تشریح می گردد.

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
شنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰