کارگاه روز بهینه سازی در ۵G

شما اینجا هستید

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰ الی چهارشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰