بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

هجدهمین جلسه هم اندیشی 5G

زمان برگزاری: 04/12/1396 - 14:00 الی 16:00
نوع: سخنرانی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: دکتر محمدرضا صباغ
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

موضوع: دستاوردهای 5G World لندن
هدف: ارائه اطلاعات کلی راجع به کنفرانس 5G World، اهداف و برنامه های آن
حاضرین جلسه: فرد، دارابی، خلیلی، ملکی، فردوسیان، دهقان، بطحایی، نوری، ابوالقاسمی

ردیف فایل تصویری مستندات آموزشی
1 Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 f18.pdf

 

مستنداتی یافت نشد.