سیزدهمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: Self-Organized Networks
هدف: شبکه‌‌های خودسازمان‌ده موبایل برای نسل پنجم و زمینه آن در ۴G

حاضرین جلسه: مصطفی دارابی، قاسمعلی خلیلی، پدرام ملکی، روزبه خلیلی، صباغ، فردوسیان، بطحایی، دادخواه، ابوالقاسمی، نوری، موذنی، پیوندی، محمد جمشیدی، محمدجواد پرتوی، ضمیریان، سارا مومنی

ردیف فایل تصویری مستندات
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 f13.pdf
Segment3.mp4 Segment4.mp4
Segment5.mp4

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۸ بهمن, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: 
مکان: