مطالعه و بررسی امنیت SDN

شما اینجا هستید

چكیده:

پیدایش  SDN  به عنوان سکوی شبکه‌‌های آینده و اینترنت نسل جدید ،ساده شدن قابل ملاحظه مدیریت شبکه و نو آوری‌هایی را از طریق قابل برنامه ریزی بودن شبکه نوید می دهد. علیرغم تمام اغراق‌ها در مورد SDN  استفاده از تمام توان بالقوه آن چالش بر انگیز است.  امنیت SDN  هنوز یک نگرانی کلیدی است که باعث کاهش رشد  SDN شده است. استفاده از عناصر خاص در معماری،    تهدیدات و آسیب پذیری‌‌های جدیدی را آشکار می سازد. از آن جاییکه چشم انداز تهدیدات و حملات سایبری به طور خارق العاده ای در حال رشد است ،  SDN  میتواند به عنوان یک هدف بالقوه با آثار فوق العاده ویرانگر در شبکه باشد ،لذا امنیت SDN  باید به عنوان یک معیار اصلی در طراحی SDN  در نظر گرفته شود.در این سمینار ابتداء معماری SDN  مطابق استاندارد Y.3300 توصیف میشود، بر اساس این معماری مزایا ومعایب امنیتی SDN نسبت به معماری سنتی ارائه میگردد. نقاط حمله در این معماری مشخص میگردد.  تهدیدات امنیتی  واقدامات  متقابل مطابق استاندارد Y.3300  را به سه دسته مطابق لایه‌‌های SDN  تقسیم ودر هر مورد تهدیدات را بررسی و اقدامات متقابل توضیح داده می شوند. در پایان در مورد  پروتکل و  سوییچ OpenFlow توضیحاتی ارائه میشود.

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: 
مکان: