فناوری و توسعه سرویس در اینترنت اشیاء

شما اینجا هستید

استارتاپ‌ها، شتاب دهنده‌ها و سرمایه گذاران بازیگران اصلی در جهت توسعه فناوری و سرویس در اینترنت اشیاء می باشند و رویکرد‌های مختلفی از جمله نوآوری‌‌های باز و بسته در نوآوری و توسعه کسب و کارها در دنیا به کار گرفته شده است. پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء به عنوان یکی از پروژه‌‌های فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه کسب و کارها و فناوری‌‌های مرتبط با اینترنت اشیاء در کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است لذا در این کارگاه تخصصی تجربیات جهانی در سرمایه گذاری و توسعه سرویس‌ها به همراه رویکرد‌های مختلف نوآوری در کشور‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و به تحلیل چالش‌ها و دغدغه‌‌های بازیگران داخلی در حوزه اینترنت اشیاء (شرکت‌‌های نوپا و دانش بنیان، صندوق‌‌های سرمایه گذاری و شتاب دهنده‌ها) خواهیم پرداخت. همچنین مسائل فرهنگی اجتماعی اینترنت اشیاء و تربیت نیروی انسانی مناسب مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

بخش‌‌های کلیدی ارائه:

• بررسی تجربیات جهانی در سرمایه گذاری و توسعه سرویس‌ها

• بررسی رویکرد‌های مختلف نوآوری در کشور‌های مختلف

• بررسی و تحلیل چالش‌ها و دغدغه‌‌های بازیگران داخلی در حوزه اینترنت اشیاء (شرکت‌‌های نوپا و دانش بنیان، صندوق‌‌های سرمایه گذاری و شتاب دهنده‌ها)

•تحلیل وضعیت نیروی انسانی در حوزه اینترنت اشیاء

•تحلیل مباحث فرهنگی اجتماعی اینترنت اشیاء

ردیف نام سخنران مستندات تصویری مستندات آموزشی
۱ دکتر صیادی - مهندس عابدی - مهندس محقق Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Segment5.mp4 Innovation.pdf

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰