هفتمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: فرهنگی و امنیت
اهداف:
ارائه نمایی از سرویس‌‌های متصور برای ۵G و بررسی چالش‌ها و مزایای فرهنگی آن
مقبولیت تکنولوژی و جنبه‌‌های اقتصادی-اجتماعی و اقتصادی-فنی آن

حاضرین جلسه: قاسمعلی خلیلی، علیرضا ربیعی، روزبه خلیلی، صباغ، عابدی فر، فردوسیان، دهقان، محمد زاده، ابوالقاسمی، موذنی، محمد پیروی، مصطفی اشرف، محمد رحمتی، علیرضا عنایتی، سید آرش وکیلیان، علی استاجی، ژیلا نجف زاده اسکویی

ردیف فایل تصویری مستندات
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 f7.pdf
Segment3.mp4 Segment4.mp4
Segment5.mp4

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲۴ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: