چهارمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: فناوری و كسب وکار
اهداف:
لزوم همگرایی شبکه ثابت و موبایل در بخش دسترسی رادیویی و چگونگی پیاده سازی این همگرایی
بررسی چالش‌‌های فعلی برای توسعه کسب و کار و سرویس برای فناوری‌‌های فعلی

حاضرین جلسه: رضا وحید نیا، محمد موحدیان، اعظم السادات حسین زاده، مریم فرد، جعفر بنار، مصطفی دارابی، راشین سابور، سایه میرزایی، وحید عابدی فر، محمد امامی، علیرضا حیدری، هوار بطحایی، جهانگیر دادخواه، علیرضا محمد زاده زاویه، علی محمد منتظری، مریم میرزایی، زینب وحیدپور، بهناز دهقان، نرگس نوری، معصومه خوشبختیان، پوریا اکبری حقیقی، مجتبی شاکری فرد، علی ابوالقاسمی، آرمان فاضلی، علی اصغر انصاری، مهدی اسلامی، مجید فردوسیان

ردیف فایل تصویری مستندات
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 f4.pdf
Segment3.mp4 Segment4.mp4

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: