ششمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: رگولاتوری (طیف) و فنی (small cell)
هدف: بررسی تخمین طیف برای ۵G ، چالش‌‌های فنی و عملی در مورد سلول‌‌های کوچک در۵G 
حاضرین جلسه: محمد موحدیان، مهدی معظمی پیرو، ابوالقاسم درزی، آرمان فاضلی، قاسمعلی خلیلی، محمد مهدی عسگری، شهناز رضازاده، علیرضا ربیعی، زینب وحیدپور، مجتبی شاکری فرد، اسماعیل صفی قلی، مریم سلامت مقدسی، فرامرز رستگار، ندا کلانتر، آزاد روانشید، صباغیان، زینب موحدی، مهدی راستی، اعظم السادات حسین زاده، فرهاد توکل همدانی، نوری، محمد زاده، منتظری، دادخواه، ابوالقاسمی، موذنی، سایه میرزایی، مریم میرزایی، صباغ، عبادی فر، فردوسیان، پارسایی فرد، بطحایی

ردیف فایل تصویری مستندات
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 f61.pdf
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4 f62.pdf

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۷ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: