یازدهمین جلسه هم اندیشی ۵G

شما اینجا هستید

موضوع: فنی و رگولاتوری (طیف فركانسی و مدیریت پویای طیف)
هدف: تأکید بر اهمیت طیف به عنوان یک سرمایه ارزشمند

حاضرین جلسه: محمد موحدیان، مصطفی دارابی، علیرضا ربیعی، اسلامی، زینب وحیدپور، مجتبی شاکری فرد، ندا کلانتر، بابک خلج، مهدی راستی، صباغ، عابدی فر، فردوسیان، ابوالقاسمی، موذنی، عظیم فرد، حامد بهروز، علی رحمانیان، محمدعلی مداح علی، پیام علوی زاده، پدرام ملکی، جواد حامدپناه، رضا حسین پور

ردیف فایل تصویری مستندات
۱ Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 f11.pdf
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4
Segment7.mp4

 

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: