مسیر یابی هوشمند در شبکه‌‌های حسگر بیسیم برای جمع آوری داده‌‌های محیطی

شما اینجا هستید

پیشرفت‌‌های اخیر در زمینه ارتباطات بی‌سیم، الکترونیک و فناوری رادیویی موجب شده است تا امکان ایجاد گره‌‌های حسگر با هزینه کم و در اندازه کوچک فراهمشود.

این پیشرفت­ها، محققان را قادر ساخته است تا آنچه را که در گذشته با استفادهاز قطعات کامپیوتری/شبکه ای بزرگ، گران و سیم­بندی دقیق انجام می­شد درشبکه‌‌های حسگر به‌صورت سریع و ارزان انجام دهند. شبکه‌‌های حسگر بیسیم متشکلازمجموعه ای گره حسگرمی­باشند که بدون در نظر گرفتن بستر ارتباطی معین درساختار‌های مختلف (ازجمله سلسله مراتبی یا تصادفی) در محیط توزیع می­شوند. هدف اصلی از نصب و بکارگیری این نوع شبکه­ها، جمع­ آوری داده­‌های محیطی با حداقل هزینه است. داده­‌های محیطی توسط گره­‌های حسگر اندازه­گیری شده و سپس ازطریقکانال­‌های ارتباطی بیسیم به کاربر منتقل می­شوند. با توجه به عدم وجود زیرساخت ارتباطی معین، شکنندگی ارتباطات بیسیم و محدودیت منابع در شبکه­هایحسگربیسیم، نیاز به استفاده از الگوریتم­‌های مسیریابی هوشمند و پویا جهت گزارشداده­‌های اندازه­گیری شده پر واضح است. وظیفه اصلی این الگوریتم­ها، ایجادمسیر‌های پویا، امن و کارامد برای ارسال داده­‌های مورد نظر کاربر با در نظرگرفتن توپولوژی شبکه و موقعیت (و تراکم) داده موردنظر کاربر است. در اینراستا، محققان تلاش می­کنند تا با طراحی الگوریتم­‌های مسیریابی هوشمندانه واستفاده از تکنیک­‌های مناسب نسبت به افزایش بهره­وری شبکه، بهبود کیفیت دادهگزارش شده و کاهش مصرف منابع اقدام نمایند. داده انباری درقالب مسیریابیحساسبه متن ازجمله تکنیک­هایی است که با کاهش حجم ترافیک شبکه­ای و اتلاف منابعباعث افزایش بهره­وری سیستم و طول عمر شبکه می­شود. این ارایه علاوه برمعرفیتکنولوژی شبکه حسگر بیسیم و زمینه­‌های کاربردی آن، مفاهیم و چالش‌های مطرح درمسیریابی حساس به متن با استفاده از تکنیک داده انباری را معرفی و تحلیل می­نماید.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۲۹ ارديبهشت, ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۳۰