کارگاه آموزشی " طراحی شبکه توزیع محتوا و بهینه سازی پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت "

شما اینجا هستید

چکیده:

ارائه حاضر از دو بخش تشکیل گردیده است. در بخش اول که حاصل انجام پروژه بهینه سازی پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است، ضمن بررسی عوامل مختلفی که در بهینه سازی مصرف پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت دخیل هستند به معرفی طرح بهینه سازی پهنای باند اقدام میکنیم و تاکسونومی استفاده از اینگونه روشها در دنیا و مقایسه آن با وضع موجود شرکت زیرساخت بررسی خواهد شد. در ادامه خلاصه ای از RFP‌‌های مربوط به پروژه‌هایی که میتوانند در بهینه سازی مصرف پهنای باند تاثیر گذار باشند ارائه میگردند. در بخش دیگری از ارائه که حاصل انجام پروژه طراحی شبکه توزیع محتوا (CDN) برای شرکت ارتباطات زیرساخت است، به معرفی اصول طراحی شبکه‌‌های توزیع محتوا برای شرکت زیرساخت و نتایج شبیه سازی عملکرد آن پرداخته خواهد شد. در این بخش، علاوه بر معرفی ماجول‌های اصلی شبکه‌‌های توزیع محتوا، معماری پیشنهاد شده برای شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی میگردد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰
ارائه دهنده: