همایش راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

ردیف نام سخنران فایل تصویری
۱ سلجوقی Segment1.mp4
۲ داننده Segment1.mp4 Segment2.mp4
۳ نجفی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۴ ترک تبریزی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۵ بهبهانی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۶ آزادی ابد Segment1.mp4 Segment2.mp4
۷ آتشی Segment1.mp4
۸ امیری Segment1.mp4 Segment2.mp4
۹ برادری Segment1.mp4 Segment2.mp4
۱۰ آزادی اردکانی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۱۱ سلیمانی Segment1.mp4
۱۲ پرسش و پاسخ Segment1.mp4

 

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۱۷ دى, ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰