همایش IWSP

شما اینجا هستید

ردیف نام سخنران فایل تصویری
۱ دکتر امیرمسعود صوداگر Segment1.mp4 Segment2.mp4
۲ دکتر آرش امینی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۳ دکتر حمید سلطانیان زاده Segment1.mp4 Segment2.mp4
۴ دکتر حسین خلج Segment1.mp4 Segment2.mp4
۵ دکتر حسین صامتی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۶ دکتر مسعود بابایی زاده Segment1.mp4 Segment2.mp4
۷ دکتر محمدحسن مرادی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۸ دکتر سید ابوالفضل مطهری Segment1.mp4 Segment2.mp4
۹ دکتر سهیل بهمنی Segment1.mp4 Segment2.mp4
۱۰ Prof.Thomas.Kailath Segment1.mp4 Segment2.mp4
Segment3.mp4

 

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت, ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰