روند تکاملی فناوری داده‌‌های عظیم و زمینه‌‌های نوین تحقیقاتی آن

شما اینجا هستید

این سخنرانی با تعریف و بررسی خصوصیات و سیر رشد داده‌‌های عظیم، انواع داده‌‌های عظیم و نرم افزارهایی که نیاز به پردازش داده‌‌های عظیم دارند شروع می‌شود. سپس به بررسی تکنولوژی‌‌های پردازش و ذخیره داده‌‌های عظیم که برای اجرا در محیط‌‌های محاسبات ابری طراحی شده اند و شرکت‌‌های اراده دهنده آنها می‌پردازیم. در ادامه مراحل مختلف پردازش و ذخیره داده‌‌های عظیم، پیشرفت‌‌های تحقیقاتی و مسایل تحقیقاتی باز در این مراحل را بحث می‌کنیم. همچنین به آمار و نیاز‌های آموزش متبحر در زمینه داده‌‌های عظیم اشاره می‌کنیم. در انتها با طرح پیشرفت‌‌های اخیر در زمینه‌‌های مرتبط تکنولوژی که ممکن است تحقیقات و آموزش در زمینه داده‌‌های عظیم را در آینده دچار تحول کند سخنرانی را به پایان می‌رسانیم.

ردیف سخنران فایل تصویری
۱ دکتر حمیدرضا مطهری نژآد Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4
Segment5.mp4 Segment6.mp4 Segment7.mp4 Segment8.mp4

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
چهارشنبه, ۹ دى, ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
ارائه دهنده: