کارآفرینی

شما اینجا هستید

ردیف سخنران فایل تصویری
۱ دکتر روح اله رحمانی Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4
Segment5.mp4 Segment6.mp4 Segment7.mp4 Segment8.mp4

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
پنجشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: