مقاله کاوی در پایگاه‌‌های اطلاعاتی و استنادی

شما اینجا هستید

ردیف سخنران فایل تصویری
۱ دکتر علیرضا فریدونیان Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4
Segment4.mp4 Segment5.mp4 Segment6.mp4

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
پنجشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰