"مسیر یابی هوشمند در شبکه‌‌های حسگر بیسیم برای جمع آوری داده‌‌های محیطی"

شما اینجا هستید

چكیده:
پیشرفت‌‌های اخیر در زمینه ارتباطات بی‌سیم، الکترونیک و فناوری رادیویی موجب شده است تا امکان ایجاد گره‌‌های حسگر با هزینه کم و در اندازه کوچک فراهم شود.
این پیشرفت‌ها، محققان را قادر ساخته است تا آنچه را که در گذشته با استفاده از قطعات کامپیوتری / شبکه ای بزرگ، گران و سیم-بندی دقیق انجام می شد در شبکه‌‌های حسگر به‌ صورت سریع و ارزان انجام دهند. شبکه‌‌های حسگر بی سیم متشکل از مجموعه ای گره حسگر می باشند که بدون در نظر گرفتن بستر ارتباطی معین در ساختار‌های مختلف (ازجمله سلسله مراتبی یا تصادفی) در محیط توزیع می شوند. هدف اصلی از نصب و بکارگیری این نوع شبکه‌ها، جمع آوری داده‌‌های محیطی با حداقل هزینه است. داده‌‌های محیطی توسط گره‌‌های حسگر اندازه گیری شده و سپس ازطریق کانال‌‌های ارتباطی بی سیم به کاربر منتقل می شوند. با توجه به عدم وجود زیرساخت ارتباطی معین، شکنندگی ارتباطات بی سیم و محدودیت منابع در شبکه‌‌های حسگر بی سیم، نیاز به استفاده از الگوریتم‌‌های مسیریابی هوشمند و پویا جهت گزارش داده‌‌های اندازه گیری شده پر واضح است. وظیفه اصلی این الگوریتم‌ها، ایجاد مسیر‌های پویا، امن و کارامد برای ارسال داده‌‌های مورد نظر کاربر با در نظرگرفتن توپولوژی شبکه و موقعیت و تراکم داده موردنظر کاربر است. در این راستا، محققان تلاش می کنند تا با طراحی الگوریتم‌‌های مسیریابی هوشمندانه و استفاده از تکنیک‌‌های مناسب نسبت به افزایش بهره وری شبکه، بهبود کیفیت داده گزارش شده و کاهش مصرف منابع اقدام نمایند. داده انباری در قالب مسیریابی حساس به متن از جمله تکنیک‌هایی است که با کاهش حجم ترافیک شبکه ای و اتلاف منابع باعث افزایش بهره وری سیستم و طول عمر شبکه می شود. این ارائه علاوه بر معرفی تکنولوژی شبکه حسگر بیسیم و زمینه‌‌های کاربردی آن، مفاهیم و چالش‌‌های مطرح در مسیریابی حساس به متن با استفاده از تکنیک داده انباری را معرفی و تحلیل می نماید.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۲۹ ارديبهشت, ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰