همایش ابزار‌های دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

ردیف نام سخنران فایل تصویری
روز اول ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
۱ مهندس باقری Segment1.mp4
۲ Segment2.mp4
۳ Dr.Hyeunsuk Rhee Segment1.mp4
۴ Segment2.mp4
۵ Michael Bernard Riggs Segment1.mp4
۶ Dr.Kwangsok Oh Segment1.mp4
۷ Segment2.mp4
۸ Segment3.mp4
۹ Segment4.mp4
۱۰ Segment5.mp4
۱۱ Segment6.mp4
۱۲ Segment7.mp4
۱۳ Segment8.mp4
۱۴ Segment9.mp4
۱۵ Segment10.mp4
۱۶ Segment11.mp4
۱۷ Segment12.mp4
۱۸ Segment13.mp4
۱۹ Korea e Government Segment1.mp4
روز دوم ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
۱ Dr.Nag Yeon Lee Segment1.mp4
۲ Segment2.mp4
۳ Segment3.mp4
۴ Segment4.mp4
۵ Segment5.mp4
۶ Segment6.mp4
۷ Segment7.mp4
۸ Segment8.mp4
۹ Segment9.mp4
۱۰ Segment10.mp4
۱۱ Segment11.mp4
روز سوم ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
۱ Dr.Kwangsok Oh Segment1.mp4
۲ Segment2.mp4
۳ Segment3.mp4
۴ Segment4.mp4
۵ Segment5.mp4
۶ Segment6.mp4
۷ Segment7.mp4
۸ Segment8.mp4
۹ Segment9.mp4
۱۰ Segment10.mp4
۱۱ Segment11.mp4
۱۲ Segment12.mp4
۱۳ Segment13.mp4
۱۴ اسماعیل عابدی Segment1.mp4
۱۵ Segment2.mp4
۱۶ خانم فرشیدفر Segment1.mp4
۱۷ خانم مهندس اصولی Segment1.mp4
۱۸ دکتر احمدیان Segment1.mp4
۱۹ Segment2.mp4
۲۰ مهندس حسین زاده Segment1.mp4
۲۱ Segment2.mp4
۲۲ مهندس شجاعان Segment1.mp4
۲۳ Segment2.mp4

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
انگلیسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰ الی چهارشنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰
سازمان ارائه دهنده: