همایش ۵G فرصت‌ها، چالش‌ها و رویکردها

شما اینجا هستید

ردیف نام سخنران فایل تصویری مستندات آموزشی
۱ دکتر محمد خوانساری Segment1.mp4  
۲ دکتر علی اصغر عمیدیان Segment1.mp4 Amidiyan- CRA - 5GReport_940324.pptx
۳ دکتر احمد عرفانیان Segment1.mp4 Erfanian - ITRC 5G Hamayesh Khordad 1394 .pptx
۴ دکتر احمد عرفانیان Segment2.mp4
۵ دکتر احمد عرفانیان Segment3.mp4
۶ دکتر محمد موحدیان Segment1.mp4 Movahhedian - MCI - 5G Architecture Candidates.pptx
۷ دکتر محمد موحدیان Segment2.mp4
۸ دکتر محمد موحدیان Segment3.mp4
۹ دکتر محمد موحدیان Segment4.mp4
۱۰ Dr.Bing Hongyan Segment1.mp4 Bing - Huawei.pdf
۱۱ Dr.Wonbin Hong Segment1.mp4  
۱۲ Dr.Wonbin Hong Segment2.mp4
۱۳ Dr.Wonbin Hong Segment3.mp4
۱۴ Dr.Wonbin Hong Segment4.mp4
۱۵ Dr.Wonbin Hong Segment5.mp4
۱۶ Dr.Wonbin Hong Segment6.mp4
۱۷ Dr.Wonbin Hong Segment7.mp4
۱۸ Dr.Wonbin Hong Segment8.mp4
۱۹  Rakesh Lakhani Engineer Segment1.mp4 Lakhani - Ericsson - 5G Session for Iran Management Final.ppt
۲۰ Rakesh Lakhani Engineer Segment2.mp4
۲۱ Rakesh Lakhani Engineer Segment3.mp4
۲۲ میزگرد Segment1.mp4  
۲۳ میزگرد  Segment2.mp4  
۲۴ میزگرد Segment3.mp4  
۲۵ میزگرد Segment4.mp4   
۲۶ میزگرد Segment5.mp4  
۲۷ دکتر جهانگیر دادخواه چیمه   دکتر جهانگیر دادخواه چیمه.pptx
۲۸ دکتر محمد رضوی زاده   دکتر محمد رضوی زاده.pdf
۲۹ AbbasKhan - Huawei   AbbasKhan - Huawei.pdf

 

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
شنبه, ۲۳ خرداد, ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰ الی دوشنبه, ۲۵ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۵
نشانی تارنما: 
۵g.itrc.ac.ir