بررسی سناریو‌‌های آینده صنعت فاوا

شما اینجا هستید

صنعت فاوا دستخوش تغییرات بسیار زیادی است که دنیای کسب و کار برای همگامی با آن نیازمند درک اتفاقات در حال رخداد می‌باشد. این تغییرات در حوزه‌‌های مختلف سیاسی، فناوری، فرهنگی و.. می‌تواند به وقوع بپیوندد بنابراین داشتن دانشی از آینده‌‌های احتمالی صنعت راه را برای کسب و کارها آسان ساخته و احتمال موفقیت آن‌ها را بیشتر می‌سازد. ارائه پیش رو با معرفی دیدگاه‌‌های مختلفی که بروز تغییر را تبیین می‌نماید در مورد روند‌های آتی صنعت فاوای جهان بحث کرده و سپس سناریو‌‌های جهانی صنعت فناوری اطلاعات و مخابرات را معرفی می‌کند. همچنین آینده صنعت مخابرات ایران را در قالبسناریو‌های چهارگانه تجسم می‌نماید.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۵ تير, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: