سرمایه‌ها و کارآفرینی

شما اینجا هستید

چكیده:
بخش عظیمی از رشد اقتصادی كشور‌های پیشرو در قرن بیستم حاصل فعالیت‌‌های از نوع كارافرینی بوده است  كه به معنی فعالیت‌‌های منتهی به تغییر ساختارشامل روش‌‌های تولید، فناوری‌ها و فرایندها می‌باشد. كارآفرینی در بستر سه سرمایه یعنی سرمایه‌‌های اجتماعی، سرمایه‌‌های انسانی و سرمایه‌‌های مالی بارور می شود. در این ارائه این سرمایه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن‌ها با یكدیگر و كارافرینی مورد تحلیل قرار می گیرد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۸ تير, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: