حملات DDoS و روش‌‌های تشخیص و مقابله با آن

شما اینجا هستید

چكیده:

در این سمینار علمی پژوهشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف حملات DDoS   و طبقه بندی انواع آن .
بررسی روش ‌‌های تولید حملات DDoS
روش‌‌های تشخیص حملات DDoS
روش‌‌های مقابله با حملات DDoS

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: