دولت باز: رویکردی جدید در توسعه کسب و کارها با نوآوری در ارائه خدمات دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

چكیده:
در پی پاسخگویی به علایق شهروندان به دسترسی سریع ، آسان و موثر به انواع سرویس‌ها و داده‌‌های دولتی و از سوی دیگر فراهم سازی امکان همکاری و مشارکت مردم در بخش دولتی و در پی آن ایجاد کسب و کار‌های نوین، کشور‌های متعددی به رویکردی جدید در ارائه خدمات دولت الکترونیک با آزادسازی داده پرداخته اند که به نام «سکو‌های چند وجهی دولت باز» شناخته می شوند. سكو‌های چند وجهی در حوزه دولت شامل سكو‌های داده باز و سكو‌های ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و سخت افزاری پایه پشتیبانی کننده از فرایند‌های اداری و نیز سكو‌های توسعه دهنده سرویس‌‌های دولت الكترونیكی می باشند. توسعه سكوها در حوزه دولت الكترونیكی تا حدی است كه در بسیاری از كشور‌های پیشرو، برنامه‌‌های دولت الكترونیكی با هدف "دولت به عنوان سكو" مورد توجه قرار گرفته است و بیش از نیمی از کشور‌های دنیا در مراحل مختلف پیاده سازی سکو‌های دولتی می باشند تا از فرصت‌‌های فراوان كسب و كار، اشتغال و درآمد برای مردم و دولت بهره مند شوند. نتیجه مطالعات تطبیقی کشورهایی که رویکرد دولت باز را پیش گرفته اند، حاکی از اختصاص هزینه‌‌های تحقیقاتی چند صد میلیون یورویی و درآمد‌های بیش از دویست میلیارد یورویی با بازگشت سرمایه حدود ۵۰۰% در سال را منجرشده است، برای نمونه در اسپانیا سود كسب و كاری ۶۰۰ میلیون یورویی از ایجاد ۵۰۰۰ شغل جدید مبتنی بر سكو‌های داده باز دولتی حاصل شده است. در این ارائه به تشریح ابعاد مختلف سکو‌های دولتی، کاربردها، مدل‌‌های کسب و کار و نحوه بکارگیری آن‌ها پرداخته خواهد شد. همچنین نمونه‌‌های عملی پیاده سازی شده از این سکوها را به همراه نتایج آماری آن در بخش اشتغال زایی و درآمد در برخی کشور‌های منتخب مرور می گردد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱ تير, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: