تحلیل مدل کسب و کار سکو‌‌های موفق در حوزه‌‌های توسعه نرم افزار، کسب و کار و دولت

شما اینجا هستید

به صورت كلی دومنطق كسب وكاربرروی اینترنت وجود داردپایپ وپلتفرم ، منطق كسب وكارپایپ كه شكل سنتی كسب وكار را نشان میدهدعبارت ازخلق ارزش ازطریق تولیدیك تولیدكننده ومصرف این تولیدات توسط مشتریان (مصرف كنندگان) میباشد. این مدل به طورسنتی توسط بسیاری ازسازندگان وتولیدكنندگان همچنین کسب وکارهایی مانندشبکه‌‌های رادیویی وتلویزیونی وسیستم‌های آموزشی مورداستفاده قرارمیگیرد. این درحالی است که درمدل پلتفرم بستری ایجادمیشودكه تولیدكنندگان رابه مصرف كنندگان وصل مینمایدبه عبارت دیگرهردوطرف تولیدكننده ومصرف كننده،مشتری پلتفرم (سکو) میباشند. در این ارائه ضمن معرفی معماری و حاکمیت کسب و کار‌های پلت فرمی به تحلیل مدل کسب و کار نمونه کسب و کار‌های پلتفرمی موفق در زمینه ایجاد ارزش (همچون سکو‌های توسعه نرم افزار، سکو‌های تولید محتوا ، سکو‌های تولید بازی) و نمونه سکو‌های موفق در زمینه تبادل ارزش (شامل سکو‌های ارائه خدمت، سکو‌های شبکه‌‌های اجتماعی، سکو‌های تجاری بازارگاه‌‌های الکترونیکی،سکو‌های تبادل اطلاعات، سکو‌های همکاری، سکو‌های مبتنی بر اینترنت اشیاءا) پرداخته می شود. در پایان کارگاه نیز  با انجام فعالیت گروهی مدل کسب و کار سکوی موتور جستجو بومی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

 
نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
سه شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
ارائه دهنده: