نحوه تشخیص خطا‌های نرم افزار در سطح برنامه نویسی

شما اینجا هستید

چكیده: شیوه‌‌های متعددی برای تشخیص خطا‌های سیستم در سطح برنامه نویسی وجود دارد که اهم آن‌ها عبارتند از: آزمون واحد، تحلیل ایستا، تحلیل پویا و بازبینی دستی. در این سمینار، جزئیات این روش‌ها به همراه ابزار‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
ارائه دهنده: