ارزیابی اثرات اقتصادی فناوری ارتباطات و اطلاعات

شما اینجا هستید

چكیده:

نظام اقتصادی نوین با به رهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است و تقریباً نمی‌توان بخشی از اقتصاد (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) را یافت که از قابلیت‌‌های این فناوری بهره‌مند نشده باشد. ‌ضمن آن که بدون شک بخش قابل توجهی از رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌ ویژه کشور‌های توسعه یافته طی دهه اخیر در سایه استفاده مطلوب از قابلیت‌‌های این فناوری و فرصت‌‌های ایجاد شده از آن حاصل شده است.
به منظور ارزیابی اثرات اقتصادی فناوری ارتباطات و اطلاعات، پس از معرفی واژه‌ها و مفاهیم اولیه، اثرات اقتصادی فاوا در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران بررسی خواهد شد.

نوع: 
کارگاه آموزشی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
تلفن تماس: 
۸۴۹۷۷۱۶۸