ریاست

شما اینجا هستید

نام و نام خانوادگی: وحيد يزدانيان      تاريخ تولد : ۱۳۵۸          محل تولد : تهران              

سوابق تحصيلي :   دكترا از  دانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)، موضوع پايان نامه: كنترل سيستم هاي دوبعدي  - كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران  -  كارشناسي ازدانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)

زمینه های فعالیت تحقیقاتی:

 • مخابرات کوانتمی
 • دیودهای نورگسیل آلی
 • سيستم هاي چند بعدي
 • سيستم هاي سينگولار
 • ارتباط صنعت و دانشگاه

عمده سوابق اجرائي:

 • رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸
 • سرپرست پژوهشکده سیاستگزاری و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
 • مدیرکل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
 • مديركل دفتر نظارت، ارزيابي برنامه ها و امور مجامع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
 • مديركل دفترآموزش،پژوهش و فناوري وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
 • معاون دفترآموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
 • رئیس گروه صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۳
 • رئيس گروه پژوهش و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۴
 • عضو هيئت مديره انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
 • دبير مجمع شركت ارتباطات زيرساخت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲
 • معاون اقشار و متخصصين مركز بسيج وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳
 • عضو كميته دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي وزارت علوم تحقيقات و فناوري؛ از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 • معاون آموزش كميته پدافند غيرعامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 • رئيس ستاد هفته پژوهش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۵
 • دبير کارگروه آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۵
 • مشاور معاونت آموزش، پژوهش و اموربين الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۳تا۱۳۸۴
 • عضو کميته اجرائی اجلاس منطقه ای سران آسيا و اقيانوسيه (WSIS)؛ 1384
 • عضو کميته عالی هفته پژوهش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۱۳۸۳
 • عضو گروه مطالعاتی ITU-T6  شرکت مخابرات ايران؛ ۱۳۸۱و۱۳۸۲
 • کارشناس گروه های مطالعاتی شرکت مخابرات استان تهران؛ ۱۳۸۰تا۱۳۸۳

برخی از افتخارات:

 • پژوهشگر نمونه كشوری و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ ۱۳۸۷
 • جوان نمونه كشور منتخب سازمان ملی جوانان و دریافت لوح از معاون رئیس جمهور؛  ۱۳۸۶
 • رتبه نخست آزمون دکتری؛ ۱۳۸۳
 • طراحی و ساخت اولين نمونه کشوری ديود نورگسيل پليمری, ۱۳۸۳