اندازه‌گیری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری

شما اینجا هستید

در اين آزمايشگاه پارامترهاي خطي فيبر نوري مانند ميزان تضعيف، اتلاف ميكرو خمش و مايكرو خمش و مشخصات هندسي مانند  Core Diameter,Cladding Diameter,Coating Diameter,Core concentricity errorو Mode Field ، پاشندگي رنگي، طول موج قطع فيبر و اتلاف برگشتي و پاشندگي بين مدهاي قطبش PMD  اندازه‌گيري مي‌شود. اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت مرکز علوم محیطی کرمان در این مرکز در سال ۱۳۹۰ داير شده است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://icst.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات