آزمایشگاه شبکه‌‌های مبتنی بر IP

شما اینجا هستید

با ورود شبکه های IP به حوزه ارتباطات تلفنی، انتقال صدا و تصویر در سطح گسترده برروی IP صورت می گیرد. این فناوری که با عنوان VOIP نامیده می­شود، به سرعت در حال جای گزینی با فناوری قدیمی شبکه های سوئيچ بسته ای است. این فناوری امکانات و خدمات جدیدی را در اختیار مشترکین قرار می دهد و بدین گونه هزینه نگهداری و توسعه بسیار پایینتری به همراه دارد. با توجه به ضرورت بومی سازی تجهیزات مخابراتی و نیاز کشور به توسعه تجهیزات نسل جدید ارتباطی (جهت کنترل و مدیریت تجهیراتی که به شبکه وارد می­گردند) لازم است این تجهیزات قبل از ورود به شبکه مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که این گروه از تجهیزات به سرعت در حال ورود به کشور بوده و نیز توسط تولیدکنندگان داخلی در حال تولید می­باشند، لازم است مورد ارزیابی قرار گیرند.

معرفي قابليت ها و تجهيزات :

  • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق  تجهیزات IP Phone–Spirent abacus
  • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق  تجهیزات VoIP Gateway–Spirent abacus
  • انجام آزمون­های کارایی، کارکردی و تطابق  تجهیزات IP-PBX–Spirent abacus

معرفي خدمات و مشتريان :

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی  در خصوص تجهیزات IP Phone به شرکتهای سازنده، سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی  در خصوص تجهیزات VoIP Gateway به شرکتهای سازنده، سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی  در خصوص تجهیزات IP-PBX به شرکتهای سازنده، سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها

آزمایشگاه تاکنون ۲۱ مدل انواع تجهیزات شبکه را تحت آزمون قرار داده در خصوص انجام پروژه های بومی سازی و ساخت مراکز سوئیچ با هدف تولید و مشارکت با بخش خصوصی فعالیت داشته است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
داخل پژوهشگاه
عکس: 
اطلاعات تماس: 
۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۶۳
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات