آزمایشگاه تخصصی و تایید نمونه شبکه و سیستم‌های دسترسی نوری

شما اینجا هستید

شبكه دسترسي آخرين بخش شبكه است كه در ارائه خدمات به کاربران نقش اساسی داشته و به طور مستقیم با آنها در تماس است و در آن تجهيزات زيادي از تامين‌كنندگان مختلف با مشخصات متنوع و كيفيت­هاي مختلف، نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال بخش دسترسي شبكه ملي اطلاعات عمدتاً دسترسي نوري مبتني بر فناوري GPON خواهد بود. در شبكه GPON تجهيزات اصلي شامل OLT، ONU و ONT بوده كه آزمون تاييد نمونه اين سيستم­ها و بكارگيري آنها بصورت شبكه و عملكرد صحيح آنها، از فعاليت­هاي آزمايشگاه تاييد نمونه سيستم و شبكه دسترسي نوري، خواهد بود. با توسعه شبكه ملي اطلاعات و افزايش تعداد مشتركين و پهناي باند، تعداد اين سيستم­ها افزايش خواهد يافت. لذا با توجه به حجم بالاي سيستم­هاي مورد استفاده، ضرورت وجود آزمايشگاه تاييد نمونه در اين حوزه مشهود است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
داخل پژوهشگاه
عکس: 
اطلاعات تماس: 
۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۶۳
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات