آزمایشگاه تخصصی ترافیک شبکه

شما اینجا هستید

شرح خدمات اين آزمايشگاه تخصصي به شرح زير مي‌باشد:

  • ارائه راهکارهای عملی برای مهندسی ترافيک (TE) شبکه با بستر IP/MPLS
  • ارائه راهکارهای عملی برای تامين   QoS و QoS Routing   شبکه با بستر IP/MPLS
  • تنظيمات پروتكل‌هاي مسيريابي بين شبكه اي و داخل شبكه اي و بهينه سازي آن
  • ارزيابی و Verification شبکه های موجود با استفاده از تکنيک های مدلسازی و شبيه سازی و نيز Emulation با استفاده از تجهيزات آزمايشگاه و ارائه مستندات
  • ارزيابی و تحليل شبکه های طراحی شده قبل از پياده سازی با استفاده از تکنيک های مدلسازی و شبيه سازی و نيز Emulation با استفاده از تجهيزات آزمايشگاه و ارائه مستندات
  • تحليل مشکلات ساختاری شبکه نظير ناپايداری شبکه، ازدحام در شبکه و .... ، ارائه راه حل و مستندات کافی
  • ارائه مشاوره در تحليل ترافيکی ، اندازه‌گيری و تفسير پارامترها، بهينه سازی ، محاسبات ترافيکی وکنترل ترافيک شبکه

 اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسیده است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات