آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه SAR

شما اینجا هستید

سنجش نرخ جذب ويژه گوشي‌هاي تلفن همراه و ساير تجهيزات حوزه  ICTو بررسي اثرات مخرب آنها بر بافت مغزي و ساير بافتهاي بدن و  همچنين سنجش  ميزان تشعشع آنتن‌هاي BTS موجود در شهرها از موارد در نظر گرفته شده در شرح خدمات اين آزمايشگاه است. آزمونهاي SAR ، MPE و EMF مطابق با استانداردهاي بين المللي و با استفاده از فانتوم و مايع شبيه ساز بافت بدن و همچنين روش ترموگرافيك در اين آزمايشگاه انجام مي‌شود. اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۹۰ در این دانشگاه به بهره برداری رسیده است.

 

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://iust.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات