آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه ساز مجازی تست نرم افزار‌های هدایت و کنترل ماهواره GEO در ایستگاه زمینی TT&C

شما اینجا هستید

در اين آزمايشگاه با فراهم شدن محيط مجازي، مدل ماهواره بصورت سه بعدي شبيه‌سازي مي‌شود و سپس نرم‌افزارهاي ايستگاه TT&C  اجرا و تاثير آن بر عملكرد ماهواره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين آزمايشگاه در تشخيص خطاهاي برنامه‌نويسي اين ايستگاه‌ها نقش بسزايي ايفا خواهد نمود و همچنين براي آموزش پرسنل ايستگاه‌هاي زميني TT&C كاربرد آموزشي دارد. اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشكده هوا فضاي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در سال ۱۳۸۹ داير و به بهره برداري رسيده است. 

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://spacerL.com
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات