آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند وسیع در لایه دسترسی

شما اینجا هستید

در اين آزمايشگاه، آزمون‌هاي تاييد نمونه تجهيزات WiMax,BlueTooth,Zigbee  انجام مي‌شود. آزمون‌هاي مورد نظر شامل سنجش پارامترهاي سيستمي و تطابق پروتكل مي‌باشد. پارامترهاي سيستمي  مانند طيف فركانسي، هارموني، سرعت تبادل اطلاعات، خطاي لينك، Handover و موارد مشابه ديگر با تجهيزات استاندارد و مورد تاييد WiMax Forum قابل اندازه‌گيري است. همچنين آزمونهاي تطابق با پروتكل‌هاي تاييد شده WiMax Forum از مواردي است كه در اين آزمايشگاه بررسي و قابل انجام است. آزمايشگاه مذكور با حمايت مالی و فنی  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات