آزمایشگاه تایید نمونه آنتن بر اساس آزمایشات میدان دور حوزه فرکانس تا ٤٠ گیگاهرتز

شما اینجا هستید

در اين آزمايشگاه آزمونهاي مربوط به مشخصات الكتريكي آنتن تا فركانس ۴۰ گيگاهرتز قابل انجام است. انجام آزمون آنتن‌هاي كوچك با ابعاد كمتر از ٧٠ سانتي متر  و وزن كمتر از ٣٠ كيلوگرم در اين آزمايشگاه ميسر  است.  عناوين آزمون به شرح زير است:

  • اندازه‌گيري امپدانس ورودي
  • اندازه گيري VSWR
  • رسم الگوي تشعشعي
  • اندازه‌گيري بهره آنتن
  • اندازه‌گيري سطح گلبرگهاي جانبي
  • اندازه‌گيري پلاريزاسيون
  • اندازه‌گيري F/B
  • اندازه گيري G/T 

اين آزمايشگاه در سال ۱۳۸۸ با حمایت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه تهران در دانشکده فنی این دانشگاه ایجاد شده و هم اکنون  ارائه سرويس می‌نماید. طی فعالیت انجام شده با حمایت پژوهشگاه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازه زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تجهیزات و شرح خدمات آزمایشگاه با افزودن تجهیزات مربوط به آزمون PIM آنتن ارتقا یافته است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://antennalab.ut.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات