آزمایشگاه ادوات فعال نوری

شما اینجا هستید

اين آزمايشگاه به منظور انجام آزمونهاي تاييد نمونه ادوات فعال نوري مانند سوئيچ‌هاي نوري، مبدل‌هاي طول موج، ترانسپوندرها، جبران كننده‌ها و تقويت كننده‌هاي نوري در نظر گرفته شده است.  پارامترهايي مانند افت عبوري، انعكاس، محدوده طول موج نقطه كار،  توان ورودي مجاز، پراكندگي در طول موج نقطه كار در اين آزمايشگاه اندازه‌گيري مي‌شوند. اين آزمايشگاه با حمايت مالی و فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۹ در این دانشگاه به بهره برداري رسيده است.

نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
خارج از پژوهشگاه
محل آزمایشگاه: 
عکس: 
نشانی تارنما: 
http://AODL.sbu.ac.ir
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات